Όροι χρήσης

Α. Χρήστες – επισκέπτες

Α1. Προσφορές

Η προσφορές παρέχονται από e-shops στα οποία θα γίνει η πώληση – αγορά του προιόντος. Οι όροι αγοράς και εκτέλεσης της προσφοράς ανήκουν αποκλειστικά στο e-shop και όχι στο offerspot που λειτουργεί μόνο ως διαφημιστικός φορέας.

Α2. Κουπόνια

Το κάθε κουπόνι συνοδεύεται και από επιπλέον όρους χρήσης που τους θέτει η ίδια η επιχείρηση. Απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να αναγράφονται στο κουπόνι είναι:
– Η διεύθυνση και η επωνυμία της επιχείρησης που εξαργυρώνονται τα κουπόνια.
– Η ημερομηνία λήξης ή άλλος όρος που δηλώνει μέχρι πότε ισχύει το κουπόνι.
– Τις ακριβείς παροχές ή εκπτώσεις (σε ποσό ή ποσοστό) που εξασφαλίζει το κουπόνι.
Για το περιεχόμενο που αναγράφεται στο κουπόνι καθώς και για τους όρους χρήσης του, την ευθύνη την έχει η επιχείρηση.

Α3. Κωδικοί κουπονιών

Όταν μια προσφορά συνοδεύεται από κάποιο εκπτωτικό κωδικό, τότε η έκπτωση αποδίδεται από το site αγοράς κατά την διαδικασία πληρωμής (ή άλλο τρόπο που καθορίζει το site πώλησης).
Άν το κουπόνι δεν ισχύει ή έχει λήξη τότε υπεύθυνη είναι η εταιρία (e-shop) που το παρέχει και όχι το offerspot.

Α4. Δημοσιεύσεις για διαγωνισμούς με δώρα ή δωρεάν υπηρεσίες ή προιόντα. Σε κάθε δημοσίευση θα βρείτε το link που θα έχει περισσότερες πληροφορίεςγια τη συμμετοχή σας. Ο χρήστης είναι υπέυθυνος να διαβάζει τους επιπλέον όρους κάθε διαγωνισμού καθώς και να καταχωρεί ή όχι προσωπικά του στοιχεία.

Α5. Newsletter
Ο χρήστης για να έχει πρόσβαση και να λαμβάνει το newsletter με τις προσφορές και κουπόνια γίνεται μέλος, εντελώς δωρεάν. Τα e-mail σας δεν μεταβιβάζονται ούτε παραχωρούνται και δεν χρησιμοποιούνται για spam μηνύματα. Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να διαγραφείτε από την λίστα.
Ο κάθε χρήστης που εγγράφετε στο offerspot αυτόματα θα λαμβάνει και το newsletter.

Β. Συνδρομητικές υπηρεσίες – Συνεργάτες

Β.1 Για τη χρήση των υπηρεσιών του offerspot.gr υποχρεούστε:

– Να συμπληρώσετε κατά την εγγραφή σας, το username και το e-mail σας. Στη συνέχεια πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και συπληρώστε τα πλήρη και ακριβή ζητούμενα, κάθε φορά, προσωπικά σας στοιχεία.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής και τον έλεγχο που απαιτείται, ενεργοποιείται ο λογαριασμός σας. Το Offerspot.gr μπορεί να σας ειδοποιήσει με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε στο άνοιγμα του Λογαριασμού. Κατά την εγγραφή σας στο offerspot.gr υποχρεούστε να δηλώσετε ένα username και password προκειμένου να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία του Λογαριασμού σας. Το Offerspot.gr δεν τηρεί αρχείο με τα password των συνδρομητών της και κατά συνέπεια είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διαφύλαξη του απορρήτου καθώς και για κάθε δραστηριότητα που γίνεται με χρήση του δικού σας password ή/και user name. Η χρήση του Λογαριασμού σας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα απαγορεύεται. Επίσης υποχρεούστε να ειδοποιείτε αμέσως το Offerspot.gr για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του password ή του λογαριασμού σας και για κάθε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Η Offerspot.gr σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που θα προκληθεί από τη μη συμμόρφωσή σας με τους κανόνες ασφάλειας ή με τις οδηγίες χρήσης των συνδρομητικών υπηρεσιών που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που είναι ανηρτημένες στο δικτυακό τόπο.

Β2. Άρνηση
Το Offerspot.gr έχει το δικαίωμα διαγραφής μελών και άρνηση παροχής των υπηρεσιών του σε μέλη εφόσον διαπιστώσει τις ακόλουθες παραβάσεις:
– Όταν οι ενέργειες των μελών/χρηστών είναι αντίθετες με τους όρους χρήσης, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο.
– Όταν υφίσταται αδυναμία επιβεβαίωσης των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται στο Offerspot.gr
– Σε κάθε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι οι κινήσεις, μέσω της ιστοσελίδας, μπορεί να έχουν νομικές κυρώσεις, ή άλλες συνέπειες εις βάρος των χρηστών / μελών του Offerspot.gr

Β3. Οικονομικές συναλλαγές
Για την εγγραφή μιας επιχείρησης στο Offerspot.gr και την δημοσίευση κουπονιών ή προσφορών, ζητούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία : Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης ή/και υποκαταστημάτων, στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνο,- E-mail, fax κλπ), στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Τα ανωτέρω στοιχεία, ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της Offerspot.gr καθώς είναι απαραίτητα για την έκδοση των κάθε φορά απαιτούμενων φορολογικών και άλλων παραστατικών. Η Offerspot.gr μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός αν δηλώσετε εγγράφως αντίθετα σχετικά.

Είναι υποχρέωση της επιχείρησης να ελέγχει αν το κουπόνι της λειτουργεί και να ειδοποιεί για να σταματάει η προβολή του. Σε περίπτωση λάθους στην προβολή της διαφήμισης, υπαιτιότητας του offerspot, επιστρέφεται μερικό ή όλο το ποσό της χρέωσης. Αν είναι δωρεάν η καταχώριση, τότε παρέχουμε δωρεάν προβολή ισάξιου χρόνου. Ο χρήστης για να έχει πρόσβαση και να λαμβάνει το newsletter με τις προσφορές και κουπόνια γίνεται μέλος, εντελώς δωρεάν.

Επιστροφή χρημάτων δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση. Αν για κάποιο λόγο (όπως βλάβη δικτύων, server κ.α.) θα δίνεται ισοδύναμης αξίας μελλοντική παροχή.

Γ. Περιορισμός ευθύνης
Οι πληροφορίες που μεταδίδει το Offerspot.gr στους χρήστες του για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προβάλλονται, αποτελούν πληροφορίες, οι οποίες κατά κύριο λόγο δημιουργούνται από τις επιχειρήσεις/καταστήματα.

Για το περιεχόμενο που αναγράφεται στο κουπόνι καθώς και για τους όρους χρήσης του, την ευθύνη την έχει η επιχείρηση. Οι εκπτωτικοί κωδικοί που αναρτούνται στο site παρέχονται από τρίτους (καταστήματα) και επομένως δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι οι κωδικοί και οι προσφορές ισχύουν. Για το λόγω αυτό, συνιστάται στους χρήστες του Offerspot.gr αφού ελέγξουν το χρόνο ενημέρωσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών που εμφανίζονται μετά από κάθε αναζήτηση, να συμβουλεύονται και την αντίστοιχη σελίδα των ηλεκτρονικών καταστημάτων καθώς και αυτή των κατασκευαστών προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των πληροφοριών και να ενημερωθούν πιο εμπεριστατωμένα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας της επιλογής τους.

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με τον διαφημιζόμενο (επιχείρηση), εσείς καθιστάτε αζήμια και απαλλάσσετε το Offerspot.gr από κάθε και οποιασδόποτε ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών ή/και κόστος προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το επιτυχές αποτέλεσμα και την έκβαση της Συμφωνίας. Επιπρόσθετα, υποχρεούστε να εξαιρείτε, να καθιστάτε αζήμια και να απαλλάσσετε το Offerspot.gr από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης για ζημία η οποία ενδεχομένως προβάλλεται, για οποιονδήποτε λόγο, από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων τους. Το Offerspot.gr δεν δηλώνει ότι οποιοδήποτε προϊόν/υπηρεσία που προωθείται ή διαφημίζεται μέσω τον δικτυακό τόπο αυτό είναι κατάλληλο για χρήση (εντός ή εκτός Ελλάδος) και δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τέτοια χρήση.
Το Offerspot.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση του Site ή των περιεχομένων του ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου site από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από το Offerspot.gr πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν το Offerspot.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. Σε περίπτωση που ο διαφημιζόμενος (επιχείρηση), μετά την ενεργοποίηση ενός κουπονιού/προσφορά, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος/υπηρεσίας, το Offerspot.gr ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι σας.

Τέλος ουδεμία εγγύηση παρέχεται για τη συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο site και στις υπηρεσίες του Offerspot.gr, δεδομένου ενδεχόμενου παρακώλυσης, έστω και μερικώς, λόγω τυχαίου γεγονότος ή/και ανωτέρας βίας. Συνεπώς ουδεμία ευθύνη υφίσταται για προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας ή/και αδυναμία πρόσβασης στο site καθώς και για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις στη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα προκύψουν από τις αιτίες των παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση ένδικης διαμάχης υπεύθυνα ορίζονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Δ. Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας ή Paypal

Το Offerspot.gr, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, και επομένως ο συνδρομητής πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που θέλει να πραγματοποιήσει μια πληρωμή. Επίσης δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, αφού η πληρωμή γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο και κρυπτογραφημένη σελίδα του Offerspot.gr, της τράπεζας, ή του PayPal. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο συνδρομητής δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας. Το Offerspot.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του συνδρομητή για δέσμευση/πληρωμή του ποσού της συνδρομής.

Ε. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ε1. H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.Το Offerspot.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών του. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν κείμενο, οφείλει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Offerspot.gr.Το Offerspot.gr σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγω, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες αρχές. Το Offerspot.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρερχομένων υπηρεσιών.

Ε2. Προσωπικά Στοιχεία. Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά αυτόν που τις παρέχει, καθώς το Offerspot λειτουργεί σαν μόνο σαν μέσο της online δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών. Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο των πληροφοριών πρέπει:
Να είναι αληθή.
Να μην παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Να μην είναι δυσφημιστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά..
Να μην σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία.
Να μην περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα.

ΣΤ. Πνευματικά δικαιώματα.
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του site ανήκουν στους ιδιοκτήτες του Offerspot.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαικής νομοθεσίας. Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αυτού, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Offerspot.gr. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή διασκευή του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το offerspot.gr είναι online κατάλογος με προϊόντα και υπηρεσίες που είναι δωρεάν, σε προσφορά ή δίνονται μέσω διαγωνισμού. Η ευθύνη νομιμότητας, ποιότητας και τιμής ανήκει αποκλειστικά σε όσους τα παρέχουν. Σε κάποια από αυτά είναι πιθανό να απαιτείται εγγραφή με χρήση e-mail ή λοιπών στοιχείων. Συστήνουμε πάντα να είστε προσεκτικοί στην αποστολή στοιχείων καθώς το offerspot.gr δεν ελέγχει όλες τις πηγές.
Στο offerspot.gr δημοσιεύονται διαφημίσεις που περιέχουν affiliate links, τα οποία οδηγούν σε sites όπου μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικές αγορές. Οποιαδήποτε αγορά γίνεται με δική σας ευθύνη και δεν γίνεται μέσω του offerspot.gr.
Στο offerspot.gr περιέχονται διαφημίσεις google adsense. Η επιλογή τους γίνεται μέσω cookies του υπολογιστή σας. Αν θέλετε μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα.
Σε περίπτωση που κάποια ανάρτηση περιέχει μη νόμιμα, ανακριβή στοιχεία ή θίγει με οποιοδήποτε τρόπο, επικοινωνήστε μαζί μας για να αφαιρεθεί άμεσα.
Το offerspot.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την υλοποίηση όσων παρέχονται δωρεάν, σε διαγωνισμό ή σε προσφορά.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο offerspot.gr δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος το offerspot.gr είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παραπλανητικό, παράνομο. Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το offerspot.gr για οποιαδήποτε βλάβη, λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών του Offerspot αποτελεί η αποδοχή των παραπάνω όρων χρήσης. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών το Offerspot διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών του.

Γενικοί όροι

Το site είναι online κατάλογος με άρθρα, προϊόντα και υπηρεσίες που είναι δωρεάν, σε προσφορά ή δίνονται μέσω διαγωνισμού. Η ευθύνη νομιμότητας, ποιότητας και τιμής ανήκει αποκλειστικά σε όσους τα παρέχουν. Σε κάποια από αυτά είναι πιθανό να απαιτείται εγγραφή με χρήση e-mail ή λοιπών στοιχείων. Συστήνουμε πάντα να είστε προσεκτικοί στην αποστολή στοιχείων καθώς το site δεν ελέγχει όλες τις πηγές.
Στο site δημοσιεύονται διαφημίσεις που περιέχουν affiliate links, τα οποία οδηγούν σε sites όπου μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικές αγορές. Οποιαδήποτε αγορά γίνεται με δική σας ευθύνη και δεν γίνεται μέσω του site .
Σε περίπτωση που κάποια ανάρτηση περιέχει μη νόμιμα, ανακριβή στοιχεία ή θίγει με οποιοδήποτε τρόπο, επικοινωνήστε μαζί μας για να αφαιρεθεί άμεσα.

Το site δεν φέρει καμία ευθύνη για την υλοποίηση όσων παρέχονται δωρεάν, σε διαγωνισμό ή σε προσφορά.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος το site είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παραπλανητικό, παράνομο. Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το site για οποιαδήποτε βλάβη, λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

Προκειμένου να γραφτεί στο newsletter του site ο επισκέπτης πρέπει να δώσει μια έγκυρη email διεύθυνση. Η διεύθυνση αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες του site και για κανένα άλλο λόγο. Όσοι αναγνώστες καταχωρήσουν το e-mail τους και δεν λάβουν το μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής θα λαμβάνουν ένα εβδομαδιαίο e-mail από το οποίο μπορούν να διαγραφούν οριστικά.

Προσωπικά Δεδομένα και Cookies
Χρήση των cookies στον ιστοχώρο μας και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Cookies
Τι είναι το cookie;
Ένα cookie είναι μια μικρή ποσότητα δεδομένων που τοποθετείται στον υπολογιστή ενός χρήστη από έναν ιστοχώρο. Τα cookies δίνουν τη δυνατότητα στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη να αναγνωρίζεται από τον ιστοχώρο.

Πώς χρησιμοποιεί τα cookies το site
Xρησιμοποιούμε διαφημιστικά cookies από τρίτους και έμπιστους παρόχους όπως η google, linkwise και άλλες πηγές για να σας δείχνουμε διαφημίσεις
Αρκετά cookies έχουν διαφορετική διάρκεια ζωής. Όλα τα cookies μπορούν να διαγραφούν όποτε επιθυμείτε μέσω του προγράμματος που χρησιμοποιείτε για περιήγηση στο internet.
Το site δεν έχει δικά του cookies και δεν παρακολουθεί την online συμπεριφορά σας.
Εάν δεν αποδέχεστε ορισμένα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες λειτουργίες του ιστοχώρου μας.
Στο site περιέχονται διαφημίσεις google adsense. Η επιλογή τους γίνεται μέσω cookies του υπολογιστή σας. Αν θέλετε μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα.
Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookies για να προβάλλει διαφημίσεις στο site .
Η χρήση του DART cookie από τη Google, της επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες σας βάσει των επισκέψεών τους στους ιστοτόπους σας και σε άλλους ιστοτόπους στο Διαδίκτυο.
Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μην χρησιμοποιούν το DART cookie με μια επίσκεψη στην πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google και του δικτύου περιεχομένου.
Προσωπικά δεδομένα
Τα μόνα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε είναι το email όσων εγγράφονται στον ιστόχωρό μας ή στο newsletter μας. Τα emails χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο site.